27 mars 2015

You said Jehova!

Det har tidigare rapporterats om att anställda vid Floridas avdelning för miljöskydd inte ska använda termerna klimatförändringar och global uppvärmning. Och att anställda hamnat i trubbel när man gjort så ändå. Nu visar det sig att det kan bara komplicerat att ha klimat *host* skeptiker *host* som styrande.

FEMA, en krisberedskapsmyndighet i USA, har nu förklarat att om inte staterna i USA planerar inför klimatförändringarna så riskerar man att inte heller få andra bidrag.

Om man försöker komma runt absurditeten kan det då komma att se ut så här:You said Jehova!

H/T miffy

19 mars 2015

Nordangård berättar sagor

Sagofarbror Nordangård.
På klimatförvillarbloggen Klimatupplysningen (sic!) har samhällsvetaren Jacob Nordangård ett inlägg med rubriken "Sagan om det vedervärdiga koldioxidmonstret". Inlägget är intressant eftersom det så effektivt sammanfattar många klimatförvillares världsbild. I korthet:
  • Klimathotet är ett rent påhitt (precis som tidigare atomkrigshotet, verkar det som1). Nordangård verkar vara dogmatiskt övertygad om att det inte finns något klimathot. Koldioxid är bara bra.
  • Klimathotet drivs av skrupelfria organisationer och individer som bara vill sko sig ekonomiskt och skaffa sig makt och införa tvångsåtgärder, gärna genom en världsregering.
  • Detta håller på att leda alla sorters galenskaper som "geocybernetiska hybrisprojekt där både planeten och människan ska hanteras med fjärrkontroll, transhumanistiska idéer om att skapa resurssnåla människohybrider genom att leka med den genetiska koden samt att sätta blöjor på kossorna för att förhindra metanutsläpp.
  • 'Klimathotsskeptiker' blir förföljda och förtryckta: "De som dessutom hade invändningar mot dessa patologiska läror om mänsklighetens påverkan på jordsystemet blev förvisade till ett intellektuellt gulag och förlorade snabbt sina förmåner som samhällsmedborgare."
  • Forskarna luras och fuskar: "Istället ledsagades det av ett skandalöst hanterande av klimatdata och tvivelaktigt utformade dataprojektioner som fick Enok Sarris väderspådomar att framstå som vetenskaplig hårdvaluta. Alla gamla hästhandlare och notoriska lögnare vädrade morgonluft och fick plötsligt toppjobb och ryggdunkningar av etablissemangets härförare."
  • Klimathotet som en pseudoreligiös föreställning; "Den syndiga och dåliga människan som genom sitt bruk av olja, kol och gas skulle komma att skapa sin egen skärseld." 
Det är en sak att hävda att det finns organisationer och individer som vill utnyttja klimathotet för sina egna syften: det förekommer säkert, precis som för andra problem och hot. Men det innebär ju inte att problemet inte finns, eller att det inte finns organisationer och individer som faktiskt försöker lösa det.

Men Nordangård går mycket längre än så: enligt honom handlar det helt och hållet om ett utnyttjande av ett hot som är en ren bluff. Det finns inga som helst rationella skäl att vara orolig för mänskligt orsakade klimatförändringar enligt den serietidningsmässiga bild som Nordangård målar upp. Bland 'klimathotarna' finns följaktligen bara lögnare och lurade.

Inlägget hyllas förbehållslöst i kommentarerna. Här är några smakprov:
"Fantastisk text Jacob. Sverige borde skicka dig som representant till Paris. Men fritänkande ”barn” är naturligt inte välkomna." 
"Lysande Jacob. När man väl läst igenom spelet så kan man det. Det är konstig hur de som önskar en klimatfascistisk världsregering glömmer alla freder alla frivilligt och framkompromissade avtal."
Och med oavsiktlig ironi:
"Det mest tragiska är väl att folk i allmänhet går på vad som helst."
Ja, en del gör visst det.

1Nordangård skriver faktiskt om hur "människorna sedan krigsslutet [har] bombarderats med propaganda om atombombens förgörande krafter".

17 mars 2015

VICE on HBO: Our Rising Oceans

VICE

15 mars 2015

Tankar om Willie-Soon-gate

Willie Soon vid det konservativa Heartland-institutets konferens år 2014, och den inledande bilden av hans anförande.  
Det har varit intressant att följa klimatförvillarnas reaktioner på Wille-Soon-gate, dvs skandalen att den "klimatskeptiska" forskaren Willie Soon i ett flertal fall hade underlåtit att redovisa sin finansiering från fossilbärnsleintressen för tidskrifter som han publicerat i. Man har helt och hållet slutit upp bakom Soon och närmast framställt honom som en martyr. Aggressionsnivån är ofta hög. Heartland Institute, en konservativ tankesmedja, uttalar t ex sitt stöd så här:
Han är en briljant och modig forskare helt hängiven sökandet efter vetenskaplig kunskap. Hans kritiker är samtliga etiskt handikappade och mentala dvärgar i jämförelse.
Det ligger naturligtvis en stor ironi i stödet för Soon. Klimatförvillarna älskar att gå på om hur de tycker att klimatforskningen politiseras och hur många klimatforskare följer en politisk (grön och/eller röd) agenda. De hävdar ofta (men utan hållbara bevis) att klimatforskare fuskar och förfalskar data. Men Willie Soon är ett klockrent exempel på politiserad klimatforskning. Han får sin finansiering från fossilbränsle-intressen (bl a  Southern Company och Charles G. Koch Charitable Foundation), men försöker dölja detta. Han publicerar vetenskaplig artiklar av mycket tvivelaktig kvalitet. Vi har  t ex den ökända artikeln tillsammans med Sallie Baliunas där de försökte bevisa existensen av en medeltida värmeperiod och en liten istid genom att använda kriterier som var så breda att de närmast blev meningslösa. Artikeln kritiserades starkt av andra forskare och ledde till att ett antal redaktörer avgick från tidskriften Climate Research.  En av artikelns finansiärer var lobbyorganisationen American Petrolium Institute (i det här fallet angavs faktiskt detta).Vi har också en artikel i International Journal of Forecasting, med ekonomerna Kersten Green och Scott Armstrong som medförfattare. Där testar författarna IPCCs förutsägelser under en 100-års-period. Eftersom IPCC inte existerade för 100 år sedan, så gör de istället antagandet att om IPCC hade funnits 1851 så hade IPCC förutsagt en uppvärmningstakt på 0,03 grader per år, vilket blir 3 grader fram till 1951. Därmed anser författarna att IPCCs förutsägelser misslyckats. Det kan låta som ett överdrivet skämt, men de gör faktiskt detta på fullt allvar. Och vi har en nyutgiven artikel tillsammans med bl a Viscount Monckton, där författarna försöker visa att klimatkänsligheten måste vara låg genom att hänvisa till en tumregel för ingenjörer för att begränsa återkopplingsfaktorn vid designen av elektriska kretsar. Men klimatet har ju inte designats av en ingenjör! Soon har en uppenbar talang för att hitta kreativa sätt att "motbevisa" klimathotet.

Willie Soon har också kopplingar till klimatförvillande  tankesmedjor och lobbyorganisationer. Han är en återkommande talare på Heartland-institutets klimatkonferenser. På bilden ovan syns inledningen av ett av hans anföranden 2014 1. Han ställde även lojalt upp år 2012, då ett antal andra talare drog in sin medverkan efter Heartland-institutets ökända men kortlivade affischkampanj då de jämförde personer som tror på global uppvärmning med massmördare. Soon har bidragit till Heartland-institutets "alternativa" IPCC-rapporter (NIPCC-rapporterna). Han är listad som expert hos  Heartland-institutet. För två år sedan var han på en college-turné arrangerad av den konservativa organisationen Committee for a Constructive Tomorrow (CFACT).

Willie Soon står alltså för mycket av det som klimatförvillarna påstår sig ogilla när det gäller main-stream-forskare (fast från motsatt politiskt håll). Evidensen mot Soon är betydligt starkare än för de flesta (kanske rent av alla) av de forskare som klimatförvillarna regelbundet försöker smeta ned med anklagelser om politisering. Men Soon ses i stället som en hjälte och en martyr. Detta kan tyckas vara motsägande, men det passar perfekt in i klimatförvillarnas narrativ, där de ser den egna sidan som förfölja och förtalade men djärva sanningssägare. All kritik mot den egna sidan kan tas som intäkt för denna narrativ: kritiken, oavsett hur saklig den är, uppfattas helt enkelt som försök att tysta den kritiserade. Ju mer uppenbart fel förvillarna har, ju mer stärks denna förföljelse-narrativ i deras egna ögon. Willie-Soon-gate är ett tydligt exempel på detta.

1Höjdpunkten i Soons presentation (c:a 5 minuter in) är när han ska visa att klimatmodellerna ger alldeles för höga temperaturer när man matar in realistiska värden för solinstrålning. Detta ska enligt Soon ge en havstemperatur på 35° C och en global temperatur på 38° C om man inkluderar land. Men den modell (från Barsugli et al 2005) som Soon hänvisar till är  en förenklad modell bestående endast av atmosfär och hav. Detta framgår rent av av det abstract som skymtar förbi på en bild vid 4:40.  Som Richard Telford uttrycker det: "Det finns inget land på en vattenplanet."  Modellen är alltså inte avsedd att efterlikna jorden, och de höga temperaturerna kan förklaras med havsytans låga albedo. Att Soon väljer att använda den här modellen i sin argumentation är bortom all parodi.

11 mars 2015

"Let the public decide what’s the truth"

10 mars 2015

BBC dokumentär: Climate Change by Numbers

En ny BBC-dokumentär om klimatförändringarna och klimatvetenskapen kring dem:

8 mars 2015

Om amerikanska kongressledamöters förföljelse av klimatforskare

För fem år sedan skrev vi om den repubilkanske senatorn James Inhofes politiskt motiverade förföljelse av obekväma klimatforskare. I samband med den fejkskandal som gick under namnet "Climategate" släppte Inhofe en senatsrapport där ett antal namngivna klimatforskare anklagades för att har agerat på ett oetiskt och potentiellt lagvidrigt sätt. Rapporten får ses som ett lågvattenmärke för det republikanske kriget mot klimatforskningen, men kriget har inte slutat. För bara ett par veckor sedan twittrade Dana Rohrabacher, republikan i representanthuset, om att kongressen borde undersöka vad han beskrev som NASAs ändringar i väderstationsdata för att förfalska en temperaturökning och en ökning av havsnivån.

Men även på den demokratiska sidan förekommer det övertramp, om än inte lika grova som dem från republikanerna. Nyligen avslöjades att den "klimatskeptiska" forskaren Willie Soon inte alltid hade redovisat sina anslag från fossilbränsleindustrin i de tidskrifter där han publicerade sin mediokra men politiskt användbara forskning. Därmed hade han också brutit mot dessa tidskrifters regler. Soon hade även vittnat inför den amerikanska kongressens kommitté för miljö och offentliga arbeten på inbjudan av senator Inhofe år 2003. Detta föranledde representanthusets Raúl M. Grijalva, demokraterna, att skriva ett antal brev med frågor om sju andra forskare som även de hade varit inbjudna av republikanerna som vittnen till kongressen. Breven var riktade till forskarnas heminstitutioner och frågorna handlade om de olika forskarnas eventuella externa finansiering, kommunikationer beträffande dessa, samt utkast till forskarnas vittnesmål. Grijalva motiverade detta:
"My colleagues and I cannot perform our duties if research or testimony provided to us is influenced by undisclosed financial relationships."
Grijalvas tilltag kritiserades dock av många klimatforskare.  Victor Venema, en forskare som driver bloggen Variable Variability, skrev:
"This is harassment of scientists for their politically inconvenient positions. That is wrong and should not happen. This is a violation of the freedom of research."
Eric Steig twittrade till Roger Pielke Jr, en av de utpekade forskarna:
"Welcome to the new McCarthyism. Congress should not be able to investigate on a whim. You have my *unequivocal* support."
Richard Betts kommenterade:
"In my view, scientists should stand together against political intimidation from any side. We'll sort out scientific disagreements ourselves."
American Meteorological Society skickade en officiell protest till Grijalva:
"Publicly singling out specific researchers based on perspectives they have expressed and implying a failure to appropriately disclose funding sources — and thereby questioning their scientific integrity — sends a chilling message to all academic researchers. Further, requesting copies of the researcher’s communications related to external funding opportunities or the preparation of testimony impinges on the free pursuit of ideas that is central to the concept of academic freedom." 
Grijalva har efter dessa och andra protester tagit i alla fall ett halvt steg tillbaka:
 "As long as we get a response as to the funding sources, I think everything else is secondary and not necessary," 
Personligen tycker jag att det verkliga problemet inte alls är de vittnande forskarnas finansiering, där jag skulle tro att Soon med sina fossilpengar ändå utgör ett undantag.  Problemet är i stället kongressledamöter som James Inhofe och Joe Barton (en annan förföljare av klimatforskare), som får en betydande del av sina kampanjmedel från fossilbränsleindustrierna. Att en individ som Inhofe, förföljare av klimatforskare och månglare av konspirationsteorier, kan vara ordförande för amerikanska kongressens kommitté för miljö och offentliga arbeten (som bl a behandlar klimatfrågan) är den verkliga skandalen.