28 aug. 2015

Richard Alley: Vad motiverar en forskare?

24 aug. 2015

Att lära sig av misstag: en artikel om felaktiga resonemang i "klimatskeptiska" artiklar

 Jeremy Brett och Edward Hardwicke som Holmes och Watson i Granada Televisions Sherlock Holmes-.serie.
En artikel har just publicerats som går igenom ett antal felaktiga resonemang i "klimatskeptiska" artiklar som har publicerats i vetenskapliga tidskrifter.
Rasmus E. Benestad, Dana Nuccitelli, Stephan Lewandowsky, Katharine Hayhoe, Hans Olav Hygen, Rob van Dorland, John Cook. Learning from mistakes in climate research. Theoretical and Applied Climatology, August 2015.
De 38 undersökta artiklarna var författade av bl a Humlum, Loehle, Scafetta, Beck, Svensmark, McIntyre, McKitrick, Michaels, Miskolczi, samt  Gerlich and Tscheuschner. Det är artiklar som i många fall har figurerat på olika "klimatskeptiska" bloggar. Vanliga fel var avsaknad av relevant kontext, utelämnande av motstridig information, bristfälliga utvärderingar, felaktigt användande av statistiska metoder och missuppfattningar om fysik. Detaljer finns i artikelns supplement.

Artikeln (Benestad et al) är lite ovanlig till form och innehåll, och den avvisades av två andra tidskrifter innan den accepterades av  Theoretical and Applied Climatology. Artiklarna som undersöks tas knappast på allvar inom den seriösa klimatforskningen, så det inomvetenskapliga värdet av den här artikeln är begränsat. Så här skrev en av de redaktörer som avvisade artikeln:

The root logical flaw in many of the papers discussed in the appendix is that showing a statistical correlation between some non-CO2 variable and some observed climate time series somehow disproves the hypothesis that CO2 is a driver of climate change. This is as silly as saying the cost of my sneakers is correlated with how fast I run and therefor I have invalidated the hypothesis that training makes me run the 100 yard dash faster. Do we really need 70 pages of text and two dozen R routines to recognize the logical problem here?
And therein lies the real problem. The climate science community has strong theory (dating back more than a century) and good, physics-based models that underly the attribution and prediction endeavors and these guide the interpretation of observations and their statistical characterization (i.e. what the null hypothesis is). If one ignores that foundation as most of the studies being criticized in this submission do, then one is left with unconstrained statistical analyses or curve fitting exercises that have no clear plausible, physically viable explanation. The reality is that many of the authors whose work is being criticized are on the record as thinking that either climate theory and/or climate models are fundamentally flawed, hence the adopt the kind of approach which leads them to conclusions that are in opposition to the vast majority of climate scientists. Again, this can be said in two sentences.
A stronger paper would show exactly how what we know based on first principles physics and more sophisticated models guides the choice of null models, statistical tests, and curve fitting techniques, and how such physically-informed choices would alter the conclusions of various previously published papers. Rather than concentrating on ignorant mistakes made in prior work, it would help to identify the key parameters in those studies and justify a priori what the value of those should be. A fair amount of that is in the submission, but it is buried within invective and verbosity (or within source code.)
Men artikeln kan vara intressant för de av oss som stöter på de undersökta artiklarna och deras felaktiga argument på bloggar och andra internet-miljöer. För "klimatförvillare" brukar tyvärr inte lära sig av sina misstag...

22 aug. 2015

Bruce Lee kommer!

Bruce Lee och Chuck Norris slåss i Colosseum i filmen Way of the Dragon från 1972 
Emily Becker vid NOAA berättar att den pågående El Ninon, som har fått smeknamnet Bruce Lee efter kampsportaren och skådespelaren Bruce Lee, kan komma att bli en av de starkaste sedan man började att föra statistik på 1950-talet.

Temperaturer vid havsytan i tropiska Stilla Havet: avvikelser från genomsnittet för 1981-2010 (NOAA). 
Senast vi hade en riktigt stark El Nino var 1998, och det var också ett år då den globala temperaturen sköt i höjden:
Globala temperaturanomalier enligt GISTEMP, HadCRUT4, RSS och UAH. Lägg märket till toppen vid 1998.
2015 har hittills varit ett väldigt varmt år, och det kommer nog att fortsätta att vara det!

29 juli 2015

Medierna i P1 granskar hur det kom sig att myten om en stundande liten istid spred sig i svenska media

Vi har tidigare rapporterat om hur myten om en stundande liten istid eller mini-istid spred sig i svenska media. Vi samlade då också in en rad länkar som dokumenterade varför detta påstående var fel. Nu har även medierna i P1 granskat saken och även talat med några av de berörda parterna.

Ni kan höra inslaget här.

The conversation har för övrigt också en "ny" artikel om ämnet.

En av de som intervjuas i inslaget är Johan Rockström som påpekar att  p g a tillskottet av växthusgaser i atmosfären kommer det knappast att bli lika kallt som under "lilla istiden" för ett par hundra år sedan.  Men Rockström nämner också att det finns forskare som tror eller visat att vi kanske aldrig mer kommer gå in i en längre istid (alltså en riktig glacial). Personligen gillar jag inte detta uttryck och tycker att även om det i media är svårt att nyansera så borde det ha nyanserats lite mer.

IceAgeEarth.jpg
"IceAgeEarth" by Ittiz - Own work. Licensed under CC BY-SA 3.0 via Wikimedia Commons.

Om vi kommer gå in i framtida istider beror på en rad saker som till exempel hur mycket koldioxid vi människor kommer att släppa ut och om vi börjar suga ut koldioxid ur atmosfären. Men också annat, jag har svårt att tro att vi inte skulle ta till någon form av geoengineering för att slippa en istid ifall vi människor finns kvar på jorden i ett hyfsat skick. I vilket fall så har detta spekulerats i av andra och jag vet inte precis vilken forskning som Rockström tänker på men bland andra David Archer har räknat på vad ett utsläpp av 5000 Gton C skulle innebära för när en framtida istid kan inträffa. Archer kommer fram till att den kanske skulle inträffa först om ca 500 000 år givet en rad andra parametrar. Det finns också annan forskning som påpekar att de koldioxidutsläpp vi nu släpper ut påverkar när kommande istid stundar så detta är inte kontroversiellt men att använda ordet 'aldrig' i sammanhanget är mig veterligen inte korrekt. Rockström sa också något liknande i sitt program i sommar i P1. Någon som vet ifall jag missat någon forskning som Rockström kan luta sig mot?

25 juli 2015

Istids-myten lever och frodas bland klimatförvillare

För nästan två veckor sedan skrev vi om de överdrivna rapporterna om en ankommande "mini-istid", som skulle orsakas av minskad solaktivitet. I praktiken förväntas den eventuella  effekten vara marginell jämfört med den från den ökande halten av växthusgaser i atmosfären.  Men myten om att vi har en liten istid framför oss lever och frodas bland klimatförvillare. Så här skrev t ex  Dan Bakkman i en insändare i Sundsvall Tidning för ett par dagar sedan:
Nu är plötsligt tidningarna fulla av att forskare förutsäger en ny istid om sådär 30 år. Nu när hela världen, ledd av FN, skall mötas i Paris och besluta om en världsregering för att hejda uppvärmningen av jorden.
Varför leder inte dessa två oförenliga antaganden om framtiden till kommentarer i media? Vågar ingen av alla de som idogt predikat den varma jorden undergång en kommentar?
Insändaren leder sedan vidare ner i de vanliga konspirationsteorierna. Jag besparar er citat därifrån

Och igår hade vi signaturen REMUS i Nerikes Allehanda (min egen lokaltidning) som påstår:
Örebro. Vi går mot en ny istid, som beräknas pågå 2030-2045. Istiden inleds alltså redan om cirka 15 år, och orsaken enligt eniga forskare är reducerad solaktivitet under den period som istiden pågår. Därmed kan vi konstatera att det är solen och andra naturliga omständigheter som styr vårt klimat och inte en massa självutnämnda förståsigpåare med klimatstämpel.
Lägg nu ner alla diskussioner om global uppvärmning, när det i själva verket är en istid som står för dörren. Det är dags att slå igen alla kommunala så kallade klimatkontor som bildats i tron att det är lokala så kallade klimataktivister som styr vårt klimat och att man genom att strö skattemedel över dessa aktörer påverkar klimatet. Hur mycket ska ni satsa av skattemedel för att påverka solen? 
Och sådana här insändare lär tyvärr nog fortsätta att ramla in hos våra lokaltidningar.

24 juli 2015

Ars Technica: Rapport från årets klimatförvillarkonferens

Ars technicas Scott K. Johnson skriver om Heartlandsinstitutets årliga konferens för klimatförvillare “International Conference on Climate Change,”
Senator Inhofe talar vid klimatförvillarkonferensen. Bilden från S.K. Johnsson.
Så här sammanfattar han sina intryck:
So Heartland’s “International Conference on Climate Change” wasn't an academic event—but that wasn't what attendees wanted. They wanted to hear satisfying digs at their opponents. They wanted to shake hands with the celebrities of the climate “skeptic” blogosphere. They wanted to walk away feeling that authoritative experts had affirmed their views on climate change—the hoax, the scam, the big government power grab. On those grounds, the conference delivered.