14 dec. 2014

Klimatförändringarna i The Newsroom


Det här videoklippet är från HBO-serien The Newsroom. En forskare från EPA (Environmental Protection Agency, USAs miljövårdsverk) intervjuas om klimatförändringarna.
McAvoy: You're saying the situation is dire? 
EPA guy: Not exactly. Your house is burning to the ground, the situation is dire. Your house has already burned to the ground, the situation is over.
"EPA-killen" förefaller lite väl pessimistisk, men om man tittar på hur mycket klimatet har förändrats över ett geologiskt perspektiv (t ex enligt PALEOSENS-projektets resultat) så finns det tyvärr en risk att han kommer att få rätt. Han är förmodligen inte mer fel ute än de som anser sig säkra på att de framtida klimatförändringarna kommer att vara ringa.
"EPA-killen" är en fiktiv person. Här kan du läsa hur riktiga klimatforskare tänker.

21 nov. 2014

Chalmersforskaren som tog plats i New York Times

Hur en forskare bör förhålla sig till media och samhällsdebatt är långt ifrån någon självklarhet, och i hög grad är det upp till den enskilde forskaren att finna ett förhållningssätt han eller hon trivs med.1 En som tänkt igenom saken noga är min gode vän och Chalmerskollega Fredrik Hedenus, som till vardags forskar kring hur vi kan minska klimatpåverkan från energi- och matproduktion. I följande intressanta, lärorika, rappa och roliga föredrag (från ett möte med föreningen Vetenskap & Allmänhet i Uppsala för en tid sedan) delar han med sig av sina mediaerfarenheter och av ett antal goda råd.2,3

Fotnoter

1) Se t.ex. bloggposten Intervjuad i Qvintensen för något om mitt eget förhållningssätt.

3) Någon kanske tycker att det är lite elakt av Fredrik att visa ett SVT-klipp där psykiatern David Eberhard gör sig till åtlöje, men Eberhard hade ju själv valt att göra sig till offentligt åtlöje, så Fredriks tilltag är knappast värre än t.ex. mitt eget dito att återge genanta skriverier av Lennart Bengtsson.

24 okt. 2014

Om glödlampor och klimatförnekare

Den här fyndiga bilden, som vi hittade på föredömliga klimatvetenskapsbloggen Skeptical Science, bjuder på en rejäl dos igenkänningskänsla för den som, likt oss här på Uppsalainitiativet, lagt tid och kraft på att debattera med Stockholmsinitiativet och liknande klimatförnekare.

19 okt. 2014

Uppsalainitiativet på Twitter och paper.li

Som ni kanske vet så finns vi på Twitter sedan en tid. Nu samlar vi även länkar från vår tidslinje på Twitter och man kan hitta dem i tidningsformat här.


Kom gärna med tips om ni har förbättringsförslag!

12 okt. 2014

Mann på TAM

Michael Mann på The Amazing Meeting 2013: TAM är världens största konferens kring vetenskaplig skepticism - den skepticism som i Sverige representeras av framför allt föreningen Vetenskap och Folkbildning.

4 okt. 2014

Pierrehumbert om Koonin

Steve Koonin, PhD.
En del av er har kanske hört om fysikern Steve Koonin, som tillhör den underkommitté för American Physical Society (APS) som ska se över organisationens officiella ståndpunkt om klimathotet.  Den nuvarande versionen från 2007 säger bl a:
The evidence is incontrovertible: Global warming is occurring.  
If no mitigating actions are taken, significant disruptions in the Earth’s physical and ecological systems, social systems, security and human health are likely to occur. We must reduce emissions of greenhouse gases beginning now.
Därför väckte det uppmärksamhet när Koonin för ett par veckor sedan publicerade en essä i Wall Street Journal med rubriken Climate Science is Not Settled, där han hävdade att vi förstår för lite om klimatet för att vi ska kunna vidta några åtgärder mot klimatförändringarna. Denna essä hyllades av många klimatförvillare (bl a publicerade den ledande svenska klimatförvillarbloggen en svensk översättning). Bland klimatforskare var mottagandet inte lika positivt. Benjamin Santer, specialist på att urskilja olika klimatfaktorers påverkan (detection/attribution) och en av de forskare som hördes av underkommittén, kommenterade:
Another source of real frustration is that Dr. Koonin had a real opportunity to listen. To consult experts in many different aspects of climate science. To do a deep dive into the science. To seek understanding of complex scientific issues. He did not make use of this opportunity. His op-Ed is not a deep dive - it is a superficial toe-dip into a shallow puddle, rehashing the same tired memes (the "warming hiatus" points toward fundamental model errors, climate scientists suppress uncertainties, there's a lack of transparency in the IPCC process, climate always varies naturally, etc.) 
Ett mer utförligt svar har kommit från klimatforskaren Raymond Pierrehumbert i Slate med rubriken Climate Science Is Settled Enough. Pierrehumbert både påpekar rena faktafel och kommer med  mer principiell kritik. Här är ett utdrag:
Science is never settled, but it can be settled enough. Newtonian mechanics was not settled science—it was overturned by both relativity and quantum mechanics. Nonetheless, it was, and continues to be, settled enough to build bridges and design airplanes. It is in this spirit that the word settled is used sometimes in connection with climate science, and not in the cartoonish sense that Koonin fabricates in his straw-man argument. It is always easy to find gaps—even very significant gaps—in the understanding of a system as complex as the climate, but the issue on the table isn’t whether our understanding is complete, but whether it is complete enough to justify the need for serious controls on carbon dioxide emissions. It’s not the situation that the range of climate predictions runs from “pretty good” to “somewhat bad”—the truth is more like “bad” to “extremely bad,” unless emissions growth is halted and eventually reversed.

26 sep. 2014

Den amerikanska klimatdebatten når nya bottennivåerHur tröstlös klimatdebatten måste kännas i USA illustreras bra av det här klippet från the Daily Show som innehåller diskussioner från det amerikanska representanthusets vetenskapskommitté (United States House Committee on Science, Space and Technology). Fler än 300 000 demonstranter vandrade nyligen New Yorks gator som en uppmaning till världens ledare att ta tag i frågan. Samtidigt i vetenskapskommittén? Bottenlös okunskap, medvetna lögner och köpta delegater. Och detta i landet som har världens främsta vetenskapliga kompetens samlad inom sina gränser. Något är ruttet...