3 juli 2015

Fredagsmys: The Onion om påven och klimatförändringarna

Klicka på bilden! (Obs: satir)

1 juli 2015

Vad är det som värmer världen?

Bloomberg har en fin visualisering av hur ett antal faktorer ("forcings") som förändringar i jordbanan, solen, vulkaner, skogsavverkning, ozon, aerosoler och växthusgaser (bl a CO2) har bidragit till den globala temperaturförändringen under perioden 1880 till 2005. Det här bygger på NASAs "ModelE2".


30 juni 2015

Skandalen med den "globala" temperaturrekonstruktionen i IPCCs första rapport

I den allra första IPCC-rapporten (PDF), från 1990, fanns en figur som sades visa en rekonstruktion av den globala temperaturen under det senaste årtusendet.

IPCC FAR "Figure 7.1 - Schematic diagram of global temperature variations ... (c) for the last thousand years. The dotted line represents conditions near the beginning of the twentieth century."

Figuren kom inte med någon tydlig källhänvisning. Det framkom dock senare (se Jones et al 2009, appendix A) att figuren kom från klimatforskaren Hubert Lamb, och visade en uppskattning av temperaturen i centrala England. Figuren är från 1982, men Lambs första version gjordes redan 1965. Markeringarna på y-axeln motsvarar troligen 1 grad Celsius, och den vågräta streckade linjen visar temperaturen vid 1900-talets början. Det finns dock ingen indikation i Lambs publikationer om att de rekonstruerade temperaturerna har kalibrerats mot moderna termometermätningar.

Så här har vi alltså en graf i en IPCC-rapport som påstås visa globala temperaturer men egentligen bara visar det för mycket begränsad del av världen: centrala England. Dessutom verkar temperaturökningen under 1900-talet vara underskattad i rekonstruktionen - egentligen var den på c:a 0,5 grader fram till 1990 då rapporten publicerades. Det här är något som man tycker att IPCC-kritiska "klimatskeptiker" borde ha nappat på. Hur kunde IPCC låta publicera något så fel i sin första rapport? Är det inte en skandal?

Den felaktigt beskrivna grafen har visserligen uppmärksammats av "klimatskeptiker", men inte på det sätt man skulle kunna förvänta sig om man är naiv nog att tro att "klimatskepticism" handlar om äkta skepticism och kritiskt tänkande. Tvärtom så håller många "klimatskeptiker" ihärdigt fast vid den felaktiga uppfattningen att det handlar om globala temperaturer, ofta förmodligen av ren okunskap men ibland tveklöst mot bättre vetande. Lambs graf är nämligen en oumbärlig del av en av "klimatskeptikernas" mest omhuldade myter: den om IPCC-konspirationen för att radera ut den medeltida värmeperioden med hjälp av Michael Manns så kallade hockeyklubb-graf.

Men medan många "klimatskeptiker" försöker klänga sig fast vid 1980-talets outvecklade palaeo-klimatologi, så har vetenskapen gått vidare. Bilden nedan visar den globala rekonstruktion som gjordes av forskare inom det omfattande PAGES2K-projektet för två år sedan, inklusive jämförelser med ett par tidigare rekonstruktioner. Denna rekonstruktion visar en långsamt minskande global medeltemperatur som övergår i en snabb ökning ungefär vid 1900-talets början.

19 juni 2015

En jättemaskin!

Glad midsommar, kära läsare, och varsågoda att ta del av The Economists tecknade kommentar till det välkomna beskedet häromsistens om att G7-ledarna kommit överens om att fasa ut fossilbränsleförbränning från sina ekonomier inom loppet av innevarande sekel!

16 juni 2015

Påven battlar klimatförändringar i ny filmtrailerPåven ska tydligen släppa en encyklika om klimatförändringarna om några dagar (den har redan läckt till italiensk press från den genomhederliga Vatikanen). Enligt uppgift uppvisar Påven där vetenskaplig förståelse angående den mänskliga påverkan av klimatet och dess konsekvenser för vår jord - konsekvenser som främst drabbar de fattiga (som vanligt). Det här har fått den brasilianska klimatinformationsgruppen Observatório do Clima att göra ovanstående filmsnutt för att beskriva vad encyklikan handlar om. På ett ungefär. Typ. Men det är förstås bra att Påven ägnar sig åt världens verkliga problem istället för ... andra problem, så man bör nog inte klaga.

När vi ändå är på ämnet har Louis CK nedanstående ståupprutin om Gud och klimatförändringar.

11 juni 2015

Ett meningslöst svammel


Det följande är satir och avspeglar inte skribentens eller bloggens faktiska åsikter. 

Från Sahlgrenska till Karolinska, från läkarkåren till Inspektionen för vård och omsorg, från vänster till höger. Överallt samma budskap: cancer måste behandlas med cellgifter, strålning och kirurgi. Detta kallas konsensus och är mycket farligtVad händer med de stackare som vill bota sina cancerpatienter med kollodialt silver, raw food-dieter eller kalla vinterbad? Knappt en dag hinner gå innan de blir trakasserade av socialstyrelsen eller mästrade av kollegor med den rätta tron. Hur ska en fritänkare någonsin kunna ändra medicinska ställningstaganden om gediget och mångårigt vetenskapligt arbete av den samlade forskarkåren ges större tyngd än en ny idé som på grund av komplexa omständigheter av komplicerad natur är omöjlig att bevisa?

I sin enögda enfaldighet förkastar etablissemanget botemedel såsom frekvensterapi, intravenösa injektioner av bikarbonat, vitaminkurer och mineraltillskott.  Dessa metoder saknar vetenskaplig grund, säger man. Men vad är vetenskap egentligen? Det vi är överens om är vetenskap är vetenskap. En social konstruktion! Alltså kan vetenskap inte säga oss något över huvud taget om vilka behandlingsmetoder som är bäst.

Sanningen är att etablissemangets behandlingar är vanskliga ingrepp. Strålning och cellgifter ger håravfall och mag-tarmbesvär och vid kirurgiska ingrepp uppstår lätt blödningar. Ändå bekostas dessa påhitt med skattemedel. Detta visar tydligt hur läkare och politiker lever efter devisen "Varför tänka själv, när man kan tycka som alla andra?".

Hur kan vi förresten utgå från att cancer är skadligt över huvud taget? Jag har själv googlat på det, och cancer är inget annat än en tillväxt av celler. Men faktum är att celler är kroppens beståndsdelar. Celler är i sanning en välsignelse för mänskligheten. De innehåller både mitokondrier och ribosomer, livsviktiga för vår ämnesomsättning och kroppsuppbyggnad. Varför utgår vi då från att en smula celltillväxt så småningom försätter individen i ett tillstånd av somatisk termodynamisk jämvikt med sin omgivning, det vi i folkmun kallar "att vara död"? Detta är något som vetenskapen misslyckats med att bevisa. Man måste acceptera att mellan mikro och makro ligger ett skikt av ovetbarhet, ogenomträngligt för vetenskapen. En epistemologisk gräns. 

Vi kan alltså konstatera att det hot som vi dagligen serveras om cancerns skadeverkningar är tagna ur luften. Och om det ändå skulle vara skadligt så finns det inget som säger att en C-vitamintablett skulle fungera sämre än kemoterapi. Detta baserar jag inte på några expertutlåtanden eller vetenskaplig information. Nej, jag tänker efter på egen hand. Klokskap är en förunderlig egenskap och behöver inte motiveras. Det är tur att denna blogg finns, som en sällsynt fristad för oss som vågar hålla ett öppet sinne i denna och liknande frågor.

8 juni 2015

Om "pausen" som försvann och ursinnet som det orsakade

Bildkälla: Karl et al.Possible artifacts of data biases in the recent global surface warming hiatus, Science, 2015.
En artikel i Science,  Possible artifacts of data biases in the recent global surface warming hiatus, har vållat en del uppståndelse. Det är ett antal forskare från National Oceanographic and Atmospheric Administration (NOAA) som har gått igenom ett antal felkällor för skattningen av den globala temperaturen och försökt korrigera för dessa. Sådana korrigeringar har man också gjort tidigare, och de nya korrigeringarna ger ingen större skillnad mot tidigare (se övre panelen i figuren ovan). De nya korrigeringarna har att göra med skillnader i metoder för att mäta havstemperaturen (med mätbojar och från båtar) samt den dåliga täckningen i den Arktiska regionen. Man har också använt en ny databank med temperaturdata som mer än fördubblar antalet tillgängliga stationer. Jämfört med okorrigerade temperaturdata så visar både den gamla och den nya versionen av korrigerade data en något långsammare temperaturökning fram till  1940-talet (se nedre panelen).

Om man tittar noga i den övre panelen så kan man se att den nya korrigerade serien visar lite mer uppvärmning är den gamla serien under den senaste tiden. Trenden för perioden 2000-2014 är nu på 0.116± 0.067°C/dec, och för perioden 1998-2014 - som startar med ett extremt El Nino-år - är den 0,106± 0.058 °C/dec. Det är värden som ligger mycket nära trenden för  perioden 1950-1999 som är på 0,113± 0,027°C/dec. Jämfört med den perioden så finns det alltså ingen "paus".

Detta har inte tagits väl emot bland klimatförvillarna. Till exempel emottog en av författarna, Thomas C. Peterson, ett besinningslöst mejl från bloggaren Anthony Watts. Denne Watts är inte själv forskare och besitter inte heller något särskilt skarpt intellekt, men hans blogg (WattsUpWithThat) är väldigt populär i klimatförvillarkretsar. Så här löd mejlet:

Dear Dr. Peterson,
This latest paper, Karl et al. 2015 is an embarrassment to science. It epitomizes president Eisenhower’s second warning in his farewell address about science and politics becoming hopelessly intertwined, and thus corrupted.
In my last telephone conversation with you, I stated (paraphrasing) that “I believe you folks aren’t doing anything fraudulent, but you are doing what you feel is correct science in what you believe is a correct way”.
After seeing the desperate tricks pulled in Karl 2015 to erase “the pause” via data manipulation, I no longer hold that opinion. You needed it to go away, so you prostituted yourselves, perhaps at the direction of higher ups.
This will be NCDC’s Waterloo, and will backfire on all of you terribly on the world stage. Take a lesson from Yamamoto’s own observation after he bombed Pearl Harbor. Take a lesson from what is on WUWT today.
How sad for you all.
Anthony Watts
cc: [undisclosed recipients] 
Tyvärr är detta ett fullkomligt normalt sätt att uppföra sig bland klimatförvillare.

Om man tittar på den övre panelen så framstår korrigeringarna som små jämfört med hur mycket den globala temperaturen har förändrats sedan 1880. Om "pausen" försvinner så lätt så är den nog inte så jätteviktig. Men att kunna använda ordet "paus" är extremt viktigt för klimatförvillarna. Själva ordet "paus" utgör ett av deras viktigaste "argument"; kanske rent av det allra viktigaste. Det är dock väldigt sällan man ser dem diskutera vilka slutsatser man kan dra av denna "paus" - det är själva ordet som de är så beroende av. Därav det ursinne som denna artikel har gett upphov till.

Referenser
Possible artifacts of data biases in the recent global surface warming hiatus. Thomas R. Karl, Anthony Arguez, Boyin Huang, Jay H. Lawrimore, James R. McMahon, Matthew J. Menne, Thomas C. Peterson, Russell S. Vose, and Huai-Min Zhang. Science aaa5632Published online 4 June 2015 [DOI:10.1126/science.aaa5632]