2 okt. 2015

En klimatförvillande satirtecknares alster slår lite fel

Det här kan vara det starkaste argumentet klimatförvillarna uppbådat hittills. Eller inte.


Tecknaren har i och för sig en poäng - det finns en stark vetenskaplig konsensus om antropogent orsakade klimatförändringar samtidigt som antalet icke-troende bland forskare är mycket större än bland allmänheten. Bloggaren Jerry Coyne på Why Evolution Is True sammanfattar.
Surveying American scientists as a whole, regardless of status, a different Pew poll showed that only 33% admitted belief in God, with 41% of scientists being atheists or agnostics. (The rest either didn’t answer, didn’t know, or believed in a “universal spirit or a higher power.”) Among the general public, on the other hand, belief in God ran at 83% and nonbelief at a mere 4%. In other words, the average scientist is ten times as likely to be an atheist or an agnostic than is the average American.
The degree of scientists’ nonbelief goes up with their professional status. [Elaine] Ecklund’s earlier work found that 62% of scientists working at “elite” universities were atheists or agnostics, with only 33% professing belief in God. And, considering members of America’s most elite scientific body, the National Academy of Sciences, we find that only 7% believe in a personal God while 93% are atheists or agnostics about a personal God. (In contrast, 68% of Americans—nearly ten times the percentage of scientists—believe in a personal God.)
Coyne sammanfattar även problemet med satirteckningen, om nu någon missat den.
There are of course two ways to interpret this cartoon. This would be my read if I didn’t know who drew it:
  1. The Pope notes that scientists overwhelmingly accept that global warming is caused by human activity.
  2. Scientists tend to be right about such issues.
  3. Therefore, scientists are probably also right in claiming that there is no God.
But of course it’s Ramirez, and what he really means is this: scientists are fallible, and are clearly wrong about both global warming and God. In that sense it’s a bad political cartoon, for its meaning reverses itself depending on your view of science.

16 sep. 2015

Se hur den arktiska havsisen "återhämtar" sig

Den arktiska havsisen verkar ha nått sin minimala utbredning för i år (fast vi får vänta ett tag till innan det är säkert). Det är den fjärde minsta utbredningen som har uppmätts av NSIDC (vi har mätningar tillbaka till 1979), och det skiljer bara en hårsmån från trean (2011).  Enligt NSIDC har det varit högt lufttryck nära havsytan och anticykloniska förhållanden (dvs moturs atmosfärisk cirkulation runt polen) vid arktisk, och det gynnar en liten havsisutbredning.

Det är klart, enligt klimatförvillarnas förvridna retorik räknas allt som inte är ett rekord som att den arktiska havsisen uppvisar "en ökning" eller "en återhämtning", eller "är tillbaka på det normala". Men vi förväntar oss inte att isen ska minska varje år: vissa år kan det gå uppåt, men det går oftare nedåt. Den långsiktiga trenden är en tydlig minskning av den arktiska havsisens utbredning och volym, särskilt under sommar och höst.

Samtidigt ser vi en långsiktig men mindre ökning av havsisen runt Antarktis, även om dess utbredning under den senaste månaden periodvis har varit mindre än normalt. Denna ökning kan bero på många olika faktorer som mer nordliga vindar som sprider ut isen, mer snöfall på isen, samt tillflöde av sötvatten från inlandsisen längs kusterna.

28 aug. 2015

Richard Alley: Vad motiverar en forskare?

24 aug. 2015

Att lära sig av misstag: en artikel om felaktiga resonemang i "klimatskeptiska" artiklar

 Jeremy Brett och Edward Hardwicke som Holmes och Watson i Granada Televisions Sherlock Holmes-.serie.
En artikel har just publicerats som går igenom ett antal felaktiga resonemang i "klimatskeptiska" artiklar som har publicerats i vetenskapliga tidskrifter.
Rasmus E. Benestad, Dana Nuccitelli, Stephan Lewandowsky, Katharine Hayhoe, Hans Olav Hygen, Rob van Dorland, John Cook. Learning from mistakes in climate research. Theoretical and Applied Climatology, August 2015.
De 38 undersökta artiklarna var författade av bl a Humlum, Loehle, Scafetta, Beck, Svensmark, McIntyre, McKitrick, Michaels, Miskolczi, samt  Gerlich and Tscheuschner. Det är artiklar som i många fall har figurerat på olika "klimatskeptiska" bloggar. Vanliga fel var avsaknad av relevant kontext, utelämnande av motstridig information, bristfälliga utvärderingar, felaktigt användande av statistiska metoder och missuppfattningar om fysik. Detaljer finns i artikelns supplement.

Artikeln (Benestad et al) är lite ovanlig till form och innehåll, och den avvisades av två andra tidskrifter innan den accepterades av  Theoretical and Applied Climatology. Artiklarna som undersöks tas knappast på allvar inom den seriösa klimatforskningen, så det inomvetenskapliga värdet av den här artikeln är begränsat. Så här skrev en av de redaktörer som avvisade artikeln:

The root logical flaw in many of the papers discussed in the appendix is that showing a statistical correlation between some non-CO2 variable and some observed climate time series somehow disproves the hypothesis that CO2 is a driver of climate change. This is as silly as saying the cost of my sneakers is correlated with how fast I run and therefor I have invalidated the hypothesis that training makes me run the 100 yard dash faster. Do we really need 70 pages of text and two dozen R routines to recognize the logical problem here?
And therein lies the real problem. The climate science community has strong theory (dating back more than a century) and good, physics-based models that underly the attribution and prediction endeavors and these guide the interpretation of observations and their statistical characterization (i.e. what the null hypothesis is). If one ignores that foundation as most of the studies being criticized in this submission do, then one is left with unconstrained statistical analyses or curve fitting exercises that have no clear plausible, physically viable explanation. The reality is that many of the authors whose work is being criticized are on the record as thinking that either climate theory and/or climate models are fundamentally flawed, hence the adopt the kind of approach which leads them to conclusions that are in opposition to the vast majority of climate scientists. Again, this can be said in two sentences.
A stronger paper would show exactly how what we know based on first principles physics and more sophisticated models guides the choice of null models, statistical tests, and curve fitting techniques, and how such physically-informed choices would alter the conclusions of various previously published papers. Rather than concentrating on ignorant mistakes made in prior work, it would help to identify the key parameters in those studies and justify a priori what the value of those should be. A fair amount of that is in the submission, but it is buried within invective and verbosity (or within source code.)
Men artikeln kan vara intressant för de av oss som stöter på de undersökta artiklarna och deras felaktiga argument på bloggar och andra internet-miljöer. För "klimatförvillare" brukar tyvärr inte lära sig av sina misstag...

22 aug. 2015

Bruce Lee kommer!

Bruce Lee och Chuck Norris slåss i Colosseum i filmen Way of the Dragon från 1972 
Emily Becker vid NOAA berättar att den pågående El Ninon, som har fått smeknamnet Bruce Lee efter kampsportaren och skådespelaren Bruce Lee, kan komma att bli en av de starkaste sedan man började att föra statistik på 1950-talet.

Temperaturer vid havsytan i tropiska Stilla Havet: avvikelser från genomsnittet för 1981-2010 (NOAA). 
Senast vi hade en riktigt stark El Nino var 1998, och det var också ett år då den globala temperaturen sköt i höjden:
Globala temperaturanomalier enligt GISTEMP, HadCRUT4, RSS och UAH. Lägg märket till toppen vid 1998.
2015 har hittills varit ett väldigt varmt år, och det kommer nog att fortsätta att vara det!